Drs. Paul Koedam

Contactgegevens

 • Adres: Lange Dreef 5, 4101 NR Culemborg.
 • Telefoon: 0345-533850
 • Voor aanmeldingen: ma t/m wo 12.30 uur - 13.00 uur. Op andere tijden bereikbaar via voicemail.

Opleidingen.

 • Academie voor Lichamelijk Opvoeding
 • Doctoraal wijsgerige- en historische pedagogiek
 • Doctoraal klinische psychologie
 • Postacademische opleiding psychotherapie
 • Postacademische opleiding gezondheidszorgpsycholoog

Specialisaties.

 • Cognitieve - en gedragstherapie
 • Hypnotherapie
 • EMDR

Werkervaring.

 • Gymnastiekleraar middelbare school
 • Adviseren en implementeren van breedtesport/sportieve recreatie bij provincies en gemeenten
 • Bewegingsagoog op HBO opleiding
 • Docent HBO opleiding creatieve therapie / inrichtingswerk / culturele werk
 • Docent / trainer HBO opleiding HRM
 • Trainer/coach  bedrijfsopleidingen voor middelbaar en hoger management
 • Interim management HBO opleidingen
 • Projectleider visitaties HBO opleidingen
 • Psychotherapeut in grote groepspraktijk
 • Zelfstandig gevestigd psychotherapeut

Lidmaatschappen.

 • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
 • VGCT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie)
 • COEL (Culemborgs Overleg Eerste en tweede Lijn)
 • GGZ Culemborg (Vereniging vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten Culemborg)

Behandelmethoden.

 • Cliëntgerichte psychotherapie 
 • Cognitieve- en gedragstherapie
 • Psychodynamische psychotherapie
 • Running therapy

Klachten / probleemgebieden.

 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Trauma's
 • Arbeidsgerelateerde problemen

groen-vinkje-darmkanker
Kwaliteitsstatuut (klik hier)

AVG_GGZ_Culemborg Privacy statement (klik hier)