Wat is GGZ-Culemborg?

GGZ Culemborg is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen), klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, werkzaam in Culemborg en directe omgeving,  met als doel het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de  leden van dit samenwerkingsverband en alle andere disciplines die werkzaam zijn in de zorg, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, etc. Ook willen wij zowel verwijzers als cliënten informeren over ons aanbod.

De aangesloten leden kiezen bewust voor kleinschaligheid vanuit de overtuiging dat dit de beste manier is om kwalitatief goede en op de persoon gerichte hulp te kunnen bieden. We bieden hulp die het best aansluit bij de klachten en de behoefte van de client. We werken ook met gevalideerde behandelprotocollen en wijken af indien nodig. We leveren maatwerk. Een ander voordeel van kleinschaligheid is dat de client bij aanmelding, bij de intake en tijdens de behandeling steeds met dezelfde persoon te maken krijgt.

GGZ Culemborg stelt eisen aan de kwalificaties van de leden. Zo zijn de leden ingeschreven in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid of SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Dit betekent dat allen een postacademische opleiding hebben gevolgd op grond waarvan zij ingeschreven zijn als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog. 

Onder het kopje "BGGZ en SGGZ" in het menu vindt u informatie over wat basis gezondheidszorg en specialistische gezondheidszorg inhoudt  en wat het verschil is tussen de verschillende beroepsgroepen die werkzaam zijn in de basis ggz en specialistische ggz.

 

 

Behalve van de algemene beroepsverenigingen is men doorgaans lid van één of enkele specialistische psychotherapieverenigingen. De leden van GGZ Culemborg houden kennis en vaardigheden op peil door supervisie en intervisie, door het deelnemen aan bij- en nascholingsactiviteiten en door het volgen van verdere opleidingen. Gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen dienen zich te houden aan de beroepscode NVP en/of de beroepscode NIP .

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van uw behandelaar, dan kunt u dat altijd bij hem of haar melden. In een gesprek laat zich veel oplossen. Komt u er ondanks een gesprek niet uit, dan kunt u uw klacht melden bij het College van Toezicht NIP of bij het Regionaal Tuchtcollege.

Als u op "contact" klikt, krijgt u het overzicht van de leden van GGZ Culemborg, welke BIG- of andere kwaliteitsregistratie elk van de leden heeft, of zij werken met kinderen, jeugdigen, volwassenen, echtparen/samenwonenden, gezinnen, alsmede of er wel of geen contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten.