Vergoeding

U heeft om voor behandeling in aanmerking te komen een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. De verwijzer bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidszorg u nodig heeft: een behandeling binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ), of binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). De indicatie voor de vorm van zorg dient uw verwijzer op de verwijsbrief aan te geven.

De vergoeding van de geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg is ondergebracht in de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars sluiten contracten af met sommige zorgverleners van wie zij de behandelingen rechtstreeks vergoeden. Voor kinderen en jeugdigen ( tot 18 jaar) is de geestelijke gezondheidszorg ondergebracht bij de gemeente.

Een aantal psychologen en psychotherapeuten heeft ervoor gekozen om zonder contract met de zorgverzekeraars  te werken. Onder zorgaanbieders kunt u zien welke leden zonder contract werken.

Vergoeding van de behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener

De gecontracteerde psycholoog declareert rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar of bij de betreffende gemeente.De tarieven voor uw behandeling zijn vastgelegd in het contract met uw verzekeraar, het is een afgeleide van de NZA tarieven Als u binnen de BGGZ of de SGGZ door een gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt vergoedt de ziektekostenverzekeraar een maximaal bedrag. Dit wil zeggen dat afhankelijk van de zwaarte van uw hulpvraag een bepaalde tijdsduur van de behandeling  inclusief indirecte tijd (gerekend in minuten) vergoed wordt.  Maandelijks wordt door uw behandelaar rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

Zowel in de BGGZ als in de SGGZ wordt de tijd die de psycholoog besteedt aan administratieve handelingen en overleg, de indirecte tijd, meegerekend in de declaratie. Ook wordt eerst uw jaarlijkse eigen risico ( in 2022 is dat 385 euro voor alle ziektekosten) aangesproken. Voor kinder- en jeugdzorg geldt geen eigen risico.

Vergoeding van de behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener

Bij een zorgverlener die geen contract heeft krijgt u zelf de rekening, waarvan vervolgens door uw zorgverzekeraar 60-70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief aan u vergoed wordt als u een natura polis heeft. Bij een restitutie polis krijgt u 95-100% vergoed.  Daar zorgverzekeraars verschillende percentages hanteren, adviseren wij u hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Ook bij vergoeding van de hulp door een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt eerst het eigen risico aangesproken.

Behandeling van bepaalde problemen vallen niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen in principe niet onder verzekerde zorg.

Tarief zelfbetalers

Voor zelfbetalers hanteren we het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZA. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Vraag bij uw behandelaar na wat het tarief is voor onverzekerde zorg .

Voorwaarden en tarief no-show.

Het tarief voor no-show is: € 70,00 per gemiste afspraak.Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven via email.Heeft u een afspraak afgezegd dan dient u zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening van € 70,00 toegezonden. Het is dus belangrijk om of afspraken tijdig af te zeggen! Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.