De behandeling

De behandeling richt zich bij ons op de oorzaak van en de omgang met de klachten. In de behandeling streven we naar een herstel waardoor de betrokkene op (korte) termijn weer kan functioneren (zowel privé als in het werk).

Wij werken op een gedragstherapeutische, directieve, cognitieve, ervaringsgerichte en emotionele manier. We geven huiswerk en zijn gericht op een toename van zelfinzicht. In de behandeling werken we soms met schematherapie, ACT, mindfulness en EMDR. Ook gebruiken we protocollen, maar we bieden maatwerk.

Diagnostische fase

In deze fase bepalen we de klachten, de oorzaak ervan, de gebruikte copingmechanismen (hoe ga je om met problemen en klachten) en de ontwikkeling van de klachten.

Hierbij bepalen we de zwaarte van de hulpvraag, de behandelmogelijkheden, de behandeldoelen en het financiële plaatje indien nodig.

Beoordelingsfase


Hierin bespreken we de probleemanalyse (oorzaak en consequenties van de klachten). We maken een begeleidingsplan en maken een inschatting van de begeleidingsduur (het totaal aantal zittingen en de tijdsspanne). Ook besteden we aandacht aan de motivatie en de doelen die betrokkene nastreeft. De diagnostische fase en de beoordelingsfase nemen een tot vijf gesprekken in beslag. In deze fase kunnen ook psychologische testen gebruikt worden of is het aanbevolen psychologisch onderzoek te doen. Het aantal gesprekken dat nodig is in deze fase is sterk afhankelijk van de problematiek en zal binnen de BGGZ veelal minder zijn dan binnen de SGGZ 

Begeleidingsfase


In deze fase voeren we de behandeling uit zoals die is afgesproken. Daarbij geven we ook huiswerk op.

Nazorgfase


Hierin controleren we of de verandering blijft bestaan en maken we een plan om terugval te voorkomen.