Chronische pijn

Acute pijn

Bij acute pijn is er sprake van een onmiddellijke reactie van het lichaam op een (dreigende) beschadiging. Bijvoorbeeld: het branden van uw hand. De fijne zenuwuiteinden in uw hand nemen de warmtebron waar en sturen een prikkel via de zenuwen door naar de hersenen. Dit ´alarmsignaal' zet de hersenen aan tot actie: het terugtrekken van de hand. Hier heeft pijn de functie beschadiging te voorkomen.

Een andere functie van pijn is herstel van beschadigd weefsel te bevorderen. Na een operatie zorgt pijn aan de operatiewond er voor dat u het automatisch een tijdje ‘rustig aan doet' en de wond ontziet. Dat is nodig voor voorspoedig herstel. Acute pijn is dus een betekenisvol signaal.

Chronische pijn

Het kan voorkomen dat de wond is genezen, het lichamelijk herstel heeft plaatsgevonden en er geen sprake meer is van dreigende overbelasting of dreigende beschadiging. Terwijl de pijn toch voortduurt. De pijn heeft dan als alarmsignaal zijn waarde verloren. Als dit langer dan drie maanden duurt, is er sprake van chronische pijn. Deze pijn kan leiden tot een negatieve spiraal, waarbij iemand steeds minder actief wordt.

Chronische pijn kan zeker ook ontstaan zonder dat er sprake is van lichamelijk letsel of van een medische oorzaak. Wanneer er medisch gezien niets wordt gevonden betekent dit nog niet dat de pijn dus ‘psychisch' is. Chronische pijn wordt gezien als een complex probleem. Hiermee wordt bedoeld dat de klachten in stand worden gehouden door lichamelijke en psychische factoren.

Chronisch vermoeidheidssyndroom

Ernstige vermoeidheidsklachten of CVS? Vermoeidheidsklachten heeft iedereen wel eens.

Aan de onderstaande kenmerken herkent u of er mogelijk sprake is van CVS:

 • de klachten verbeteren niet door rust
 • de vermoeidheidsklachten zijn niet het gevolg van voortdurende inspanning
 • aanhoudende of telkens terugkerende ernstige vermoeidheidsklachten
 • u functioneert u veel minder goed, zowel beroepsmatig als sociaal/persoonlijk
 • er is geen lichamelijke oorzaak voor de ernstige klachten.

 

 

 

Hoofdpijn en migraine

Het hebben van hoofdpijn is vaak voorkomende klacht. Bijna iedereen heeft ooit in zijn leven hoofdpijn gehad. Vrouwen hebben tweemaal zo vaak hoofdpijn vergeleken met mannen. In verreweg de meeste gevallen is hoofdpijn onschuldige klacht. Slechts zelden is het hebben van hoofdpijn een teken dat er iets ernstigs aan de hand is. Minder dan 1% van de mensen met hoofdpijn gaat daarvoor naar de huisarts.

Ernstige en/of langdurige hoofdpijn kan iemand in zijn dagelijks functioneren (fors) beperken. Zo kan het hebben van hoofdpijn veel invloed hebben op het sociaal functioneren (werk, school) en is hoofdpijn een belangrijke reden voor ziekteverzuim.  

Primaire en secundaire hoofdpijn

Er zijn twee soorten hoofdpijn te onderscheiden: primaire en secundaire. Onder primaire hoofdpijn wordt onder meer migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn verstaan.

Voorbeelden van secundaire hoofdpijn:

 • hoofdpijn als gevolg van een ongeluk
 • als gevolg van een (oor)ontsteking
 • door gebitsklachten
 • als gevolg van stoffen zoals alcohol en pijnstillers

De meest voorkomende hoofdpijnen zijn:

 • Migraine
 • Spanningshoofdpijn
 • Clusterhoofdpijn
 • Medicijnafhankelijke hoofdpijn (pijnstillers)