Autisme / ADHD

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, omdat verondersteld wordt dat aanleg een belangrijke rol speelt bij het feit of je het krijgt of niet. Vroeger werden de termen ADHD,  Asperger en  PDD NOS gebruikt. Die begrippen gebruiken we niet meer. Er is nog één diagnose en die heet ASS. Dat is de afkorting van Autisme Spectrum Stoornis. Met het woord ‘spectrum’ geven we aan dat autisme in verschillende verschijningsvormen bestaat, waar je in meer of meerdere mate last van kunt hebben.

Kenmerken

Autisme kan per persoon anders tot uiting komen: autisme verwijst naar een zeer diverse groep personen bij wie de sociale en andere problemen verschillen in ernst en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten. 

De volgende verschijnselen horen bij autisme:

  • Contact met anderen:  Iemand met autisme kan moeilijk contact maken. Sommige mensen met autisme maken helemaal geen contact met anderen. Sommigen zoeken wel contact, maar praten met name over wat hen zelf bezighoudt. Mensen met autisme nemen woorden vaak letterlijk. Ook hebben ze moeite om indirecte, non-verbale taal te begrijpen of te uiten. Dit zijn bijvoorbeeld gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen.
  • Gedrag en interesses: Iemand met autisme kan een beperkte, gefixeerde interesse hebben voor één of enkele voorwerpen of activiteiten. Hij of zij kan hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel gehecht zijn aan routines of rituelen. Kleine veranderingen kunnen veel onrust veroorzaken bij hem of haar. Iemand met autisme kan eindeloos hetzelfde doen. Bijvoorbeeld de kraan open- en dichtdraaien, dezelfde muziek luisteren of steeds bezig zijn met hetzelfde onderwerp. 

Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn. Door kenmerken van autisme kunnen extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn dwangmatig gedrag, angstproblemen en woedeaanvallen.