Persoonlijkheidsstoornis

Ieder mens heeft zo zijn karaktereigenschappen en eigenaardigheden. Voorbeelden van karaktereigenschappen of persoonlijkheidstrekken zijn: extrovert tegenover introvert, een prettige of juist onprettige omgangsstijl, zorgvuldigheid tegenover laksheid , gebrek aan motivatie en emotionele stabiliteit tegenover labiliteit.

Verder verschillen mensen in: openheid voor het opdoen van ervaringen, mate van impulsiviteit, hun aangeboren intelligentie en hun creativiteit.

Karaktereigenschappen zijn redelijk stabiel in ons leven, maar om goed en gezond in het leven te staan moeten we ons ook kunnen aanpassen aan bepaalde omstandigheden. Omstandigheden veranderen en daar moet je je gedrag op aan kunnen passen.

Wanneer spreken we van een persoonijkheidsstoornis?

Wanneer onze negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek.Persoonlijkheidstrekken worden dus een probleem wanneer ze extreem, star en onaangepast zijn. Ze veroorzaken dan last en gedoe in iemands leven en diens omgeving.

Voorbeelden van klachten of symptomen zijn:

  • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving;
  • een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven;
  • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen;
  • agressieve uitingen en snel impulsief reageren;
  • snel buitengesloten of afgewezen voelen;
  • nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen;
  • op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.